Data opublikowania

01.01.1970

Projekt

Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta X

Beneficjent

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Cele projektu

Głównym celem Projektu jest pokrycie dodatkowego zapotrzebowania na ciepło użytkowe na terenie miasta Lublin za pomocą energii cieplnej powstałej w procesie wysokosprawnej kogeneracji i tym samym uniknięcie nadmiernego zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wskaźnik produktu

długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 21,070 km

Wskaźniki bezpośrednie rezultatu

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 142 043 GJ/rok,
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) 6 028 Mg/rok

Całkowity koszt realizacji projektu

48.895.219,48 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

39.386.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE

24.405.166,94 PLN