Kontrast
Czcionka

Pogotowie cieplne:
993

Centrum zgłoszeń:
12345678

E-mail:
test@test.pl

System ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy

Na system ciepłowniczy składają się sieć ciepłownicza zarządzana przez PEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w X oraz w Elektrociepłowni X Sp. z o.o..

Sieć ciepłownicza zarządzana przez PEC S.A. stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę systemu stanowi układ sieci o średnicy rurociągów od 2xDn250 do 2xDn700. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 450 km. 65% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Jedną ze specyficznych cech systemu ciepłowniczego jest duże zróżnicowanie w ukształtowaniu terenu. Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym miejscem systemu wynosi ponad 60 m, co powoduje konieczność zachowania w sieci odpowiednio dużego ciśnienia dyspozycyjnego.

Informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła dystrybuowanego przez PEC S.A., wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dostępne są u wytwórców ciepła: